PAMin Liittokokousvaalit 28.8. - 15.9.2023

PAMin liittokokousvaalit 2023

Ilmoittaudu ehdokkaaksi: https://www.pam.fi/liittokokous.html

Voit ennakkoilmoittautua ehdokkaaksi ajalla 13.3.–15.5.

Lähde rohkeasti ehdolle!

Sinun tulee olla PAMin jäsen ja jäsenmaksujen tulee olla kunnossa. Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki PAMin jäsenet lukuun ottamatta opiskelija- tai eläkeläisjäseniä.

Vaaleihin tai itse liittokokoukseen osallistuminen ei vaadi erityisosaamista. Vaikuttamistyössä tarvitaan ennen kaikkea palvelualojen työntekijöiden kokemusta ja sitä sinulla jo oman alasi asiantuntijana on. Lisäksi me PAMissa järjestämme koulutusta niin ehdokkaille kuin itse liittokokoukseenkin osallistuville. Jokaisen ehdokkuus on tärkeää ja arvokasta!

 

PAMin liittokokous järjestetään syksyllä 2023

Neljän vuoden välein järjestettävä liittokokous käyttää ylintä päättävää valtaa PAMissa. Liittokokouksessa määritellään PAMin tavoitteet ja hyväksytään toimintaohjelma. Kokouksessa valitaan myös liiton puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, hallitus ja valtuusto. 

Myös sinä voit asettua ehdolle ja päästä vaikuttamaan liiton asioihin

Päätöksiä liittokokouksessa tekevät jäsenet, jotka on valittu vaaleilla kokousedustajiksi. Edustajat valitaan vaalipiireittäin.

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle vaaleihin ja päästä vaikuttamaan liiton asioihin liittokokouksessa. 


 

PAM conference elections 2023

Stand for election: https://www.pam.fi/en/conference-elections.html

You can register in advance as a candidate from 13 March to 15 May.  You must be a PAM member and your membership fees must be up to date. All PAM members apart from student and retired members can register as candidates.

Don’t hesitate to put your name forward

Participation in the elections or the conference itself doesn’t take any particular skills. To make an impact, what it takes above all is the experience of service sector workers, and that’s what you and the professionals in your sector have. PAM also provides training for candidates and for those attending the conference itself. Every candidacy is important and appreciated!

 

PAM conference will be held in autumn 2023

The union conference is held every four years and is the highest decision-making body in PAM. The conference defines PAM’s objectives and approves the action plan. The conference also elects the union’s President, the personal deputy of the chairman of the Executive Committee, the Executive Committee and the Council

You can also stand as a candidate and influence what the union does!

The decisions at the conference are made by the members elected as conference representatives. The representatives are elected by election district.

Every member can stand as a candidate in the elections and get to influence what the union does at the conference. 


 

Liittokokousvaalien ehdokasasettelukokous:

Ammattiosasto PAM-Etelä-Pohjanmaan osasto 031 ry:n ehdokasasettelukokous pidetään ke 31.5.2023 klo 18.30 osaston toimistolla, Keskuskatu 17 A 7, Seinäjoki.

Kokouksessa asetetaan ehdolle vaalikelpoiset ennakkoon tai kokouksessa ilmoittautuneet ehdokkaat. Oman ammattiosastosi voit tarkistaa jäsenkortistasi ja ota se mukaan kokoukseen. Tervetuloa!

 

Meeting to nominate the candidates for the PAM Congress:

The election for the delegates of the PAM Congress is held between 28 August and 15 September 2023.

The meeting to nominate the candidates of Branch PAM-Etelä-Pohjanmaan osasto 031 ry is held on 31st of May 2023 at 6.30 pm in Local Branch’s office, Keskuskatu 17 A 7, Seinäjoki. 

The meeting will nominate the eligible candidates among those who have presented themselves in advance or at the meeting.

Please check your Branch name in your membership card which you should bring along in the meeting. Welcome!